Materiale noi găsiți in : Materiale noi găsiți in :

Prezentare Generala Prezentare Generala

Denumire Proiectului : „IMBUNATATIREA MANAGEMENTULUI SITUATIILOR DE URGENTA IN REGIUNEA TRANSFRONTALIERA – IMES”

Amplasament

Locatia investitiei: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta ,,A.D.Ghica al judetului Teleorman, Consiliul Judetean Teleorman, Institutia Prefectului, Comuna Islaz, Comuna Traian, Comuna Seaca, Comuna Viisoara, Comuna Fantanele, Comuna Nasturelu, Comuna Bujoru, Comuna Pietrosani, Orasul Zimnicea, Municipiul Turnu-Magurele.

Autoritatea contractanta - CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

Surse de finantare

  • Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR) – 84,82%
  • Buget de Stat – 13%
  • Cofinantare – 2,18%

Plan de măsuri pentru sezonul de iarnă 2016-2017 Plan de măsuri pentru sezonul de iarnă 2016-2017

Stiri / Buletine Informative Stiri / Buletine Informative

Înapoi

Plan de masuri pentru sezonul de iarna 2015-2016

 

 

OBIECTIVE

Menţinerea şi accentuarea climatului de normalitate în perioada sezonului rece necesită adoptarea de măsuri, precum şi aplicarea de metode şi proceduri operaţionale oportune şi eficiente, în scopul prevenirii populaţiei şi limitării urmărilor eventualelor situaţii de urgenţă ce sar putea produce la nivelul judeţului Teleorman. Pentru sezonul de iarnă 2015 - 2016 toate structurile de intervenţie şi sprijin al managementului situaţiilor de urgenţă angajate în misiunile şi activităţile specifice sezonului de iarnă vor acţiona pentru asigurarea unei stări de normalitate în funcţionarea instituţiilor şi operatorilor economici, pe întreaga perioadă, cu măsuri sporite premergător şi pe timpul sărbătorilor de iarnă. Se va acţiona pentru amplificarea relaţiilor de colaborare şi cooperare între toate instituţiile cu atribuţii în domeniu, pentru creşterea capacităţii de acţiune, vizându-se, cu consecvenţă îndeplinirea următoarelor obiective: - planificarea judicioasă şi adoptarea unui sistem eficient de prevenire şi protecţie, pe întreg teritoriul judeţului, între structurile subordonate Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi cele cu care acesta cooperează pentru îndeplinirea atribuţiilor legale; - intensificarea activităţilor specifice de prevenire şi limitare a urmărilor negative ale evenimentelor, specifice sezonului, pe întreaga zona de competenţă, îndeosebi în perioada decembrie - ianuarie; - dinamizarea măsurilor de identificare, analiză şi monitorizare a riscurilor specifice locaţiilor în care se organizează sărbătorirea Revelionului, precum şi în locurile de desfăşurare a altor evenimente la care poate participa public numeros; - realizarea unui parteneriat real între serviciile publice descentralizate şi deconcentrate şi conducerile unor instituţii şi organizaţii nonguvernamentale, în vederea cunoaşterii situaţiei operative, pentru rezolvarea în comun a unor probleme ce pot leza interesele comunităţii; - asigurarea unei capacităţi operaţionale optime de acţiune şi intervenţie pentru îndeplinirea misiunilor specifice şi gestionarea corespunzătoare a situaţiilor de urgenţă (îndeosebi cele datorate anotimpului rece); 2 - optimizarea relaţiilor de conlucrare şi cooperare dintre structurile MAI, precum şi a colaborării acestora cu instituţii şi organisme abilitate în domeniul asigurării ordinii publice şi gestionării situaţiilor de urgenţă. 


SONDAJ SONDAJ

Cunoasteti regulile de comportament in caz de incendiu in spatii cu aglomerari de persoane?