CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE NOUL CORONAVIRUS (Covid-19) CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Prezentare Generala Prezentare Generala

Denumire Proiectului : „IMBUNATATIREA MANAGEMENTULUI SITUATIILOR DE URGENTA IN REGIUNEA TRANSFRONTALIERA – IMES”

Amplasament

Locatia investitiei: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta ,,A.D.Ghica al judetului Teleorman, Consiliul Judetean Teleorman, Institutia Prefectului, Comuna Islaz, Comuna Traian, Comuna Seaca, Comuna Viisoara, Comuna Fantanele, Comuna Nasturelu, Comuna Bujoru, Comuna Pietrosani, Orasul Zimnicea, Municipiul Turnu-Magurele.

Autoritatea contractanta - CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

Surse de finantare

  • Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR) – 84,82%
  • Buget de Stat – 13%
  • Cofinantare – 2,18%

Ghidul cetăţeanului Ghidul cetăţeanului

Plan sezon rece 2018-2019 Plan sezon rece 2018-2019

Legislație nouă: Legea nr.28/2018 Legislație nouă: Legea nr.28/2018

PREVEDERI LEGALE PRIVIND INSCRIPŢIONAREA SPAŢIILOR CARE NU DEŢIN AUTORIZAȚIA DE SECURITATE LA INCENDIU

Vă informăm că în Monitorul Oficial nr. 49 din 18.01.2018, a fost publicată Legea nr. 28/2018 pentru completarea Legi nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, care impun afișarea panourilor de înștiințare asupra clădirilor și spațiilor publice din categoria comerț, cultură și turism, care nu dețin autorizație de securitate de incendiu.

Beneficiarii acestor construcții publice au obligația să realizeze și să amplaseze în dreptul intrărilor panouri de înștiințare, tipărite cu litere de tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de culoare roșie, pe fundal alb, având conținutul: «ACEST SPAȚIU FUNCȚIONEAZĂ FĂRĂ AUTORIZAȚIA DE SECURITATE LA INCENDIU.»

Nemarcarea corespunzătoare a acestor tipuri de obiective atrage după sine sancționarea contravențională cu amendă în cuantum de la 2.501 lei – 5.000 lei.

Construcțiile publice care vor trebui să afișeze panourile de înștiințare fac parte din cele care reunesc un număr mare de utilizatori și pentru care sunt necesare măsuri sporite de siguranță pentru prevenirea incendiile.

Plan sezon rece 2017-2018 Plan sezon rece 2017-2018

Plan sezon rece 2016-2017 Plan sezon rece 2016-2017

Stiri / Buletine Informative Stiri / Buletine Informative

Înapoi

Ziua internationala pentru reducerea riscului de dezastre

Potrivit rezoluţiei 44/236 din 22 decembrie 1989 şi a rezoluţiei 56/195 din 26 ianuarie 2002, adoptate de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite, s-a stabilit ca în luna octombrie să fie desemnată Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale. În acest context, pentru asigurarea în mod unitar şi profesionist a unui nivel corespunzător de constientizare a cetăţenilor judeţului nostru, privind problematica reducerii riscurilor la dezastre, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “A.D.Ghica” al judetului Teleorman va desfăşura o serie de activităţi menite a conferi zilei de 13 octombrie 2015 o însemnatate pe măsura importanţei pe care diminuarea şi reducerea riscurilor le are în situaţii de dezastre. Printr-un comportament corect, în cazul unor dezastre naturale, vom fi în măsură, nu doar a ne salva propria viata, dar a salva si alte vieţi! Acest lucru presupune, însă, o educaţie susţinută pe linia situaţiilor de urgenţă, dublată de spirit civic şi capacitate de sacrificiu, valori pe care teleormanenii le-au demonstrat în situaţiile limită care s-au abătut, de-a lungul timpului, asupra acestui judeţ. O bună colaborare între cetăţeni şi instituţii, în condiţii de normalitate, oferă siguranţă şi garanţia unei bune colaborări şi în situaţii de dezastre sau calamităţi naturale. Aşadar, Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului la Dezastre trebuie să ne mobilizeze pe toţi, instituţii, media, cetăţeni, şi să ne canalizeze resursele, într-o manieră constructivă, pentru crearea unei culturi a siguranţei, în care fiecare cetăţean să beneficieze de necesarul şi confortabilul sentiment de securitate în caz de dezastru. 

SONDAJ SONDAJ

Cunoasteti regulile de comportament in caz de incendiu in spatii cu aglomerari de persoane?