Informatii / Evenimente Informatii / Evenimente

Înapoi

Organizarea planului de actiune in caz de situatii de urgenta

C O M U N I C A T -  REGULI DE PREGĂTIRE ANTISEISMICĂ, PROTECŢIE, COMPORTARE ŞI ACŢIUNE A POPULAŢIEI ÎN CAZ DE CUTREMUR

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență reamintește următoarele obligații legale ce revin persoanelor fizice: a) să-şi însuşească metodele de protecţie şi regulile de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice şi să participe la activităţile organizate, potrivit legii, în acest scop; b) în situaţia producerii unei situaţii de urgenţă specifice, cetăţenii sunt obligaţi să participe la acţiunile de intervenţie pentru care sunt solicitaţi şi să se conformeze măsurilor.