Istoricul unitatii Istoricul unitatii

Din documentele găsite la Filiala Arhivelor Statului a judeţului Teleorman, dosar 231/1874 filiala 3 oraşul Alexandria şi dosarul 15/1845 filiala 2 oraşul Turnu Măgurele reiese că primele formaţii de pompieri au luat fiinţă în perioada anilor 1840 - 1850, iar a oraşului Roşiori de Vede în perioada anilor 1900 – 1928.
În perioada de început comenzile de foc erau încadrate cu un şef, 12 pompieri şi unfoto toboşar, iar dotarea cuprindea tulumbe transportate pe braţe şi apoi aşezate pe roate şi trase de cai, sacale, pompe tip „Flader”.
Comenzile de foc trăiau viaţă de cazarmă, erau subordonate poliţailor oraşelor, care la rândul lor erau subordonaţi primăriilor. În perioada anilor 1850 -1923, din documentele deţinute, reiese faptul că mulţi pompieri au avut comportări brave în lupta cu flăcările pentru care li s-au acordat de către primarii oraşelor gratificaţii şi medalii de argint „serviciul credincios".
La 03.03.1923 Ministerul de Interne - Direcţiunea administraţiei şi contabilităţii comunale - prin circulara nr. 16042 aduce la cunoştinţă primăriilor că Ministerul de Război a dispus înfiinţarea de unităţi de pompieri, cu condiţia ca întreţinerea…

Ziua Pompierilor din Romania Ziua Pompierilor din Romania

Batalia din Dealul Spirii de la Bucuresti - act eroic al pompierilor militari în apararea revolutiei de la 1848 si prima afirmare patriotica a calitatilor morale si de lupta ale ostasilor tinerei armate române moderne, constituita în urma Pacii de la Adrianopole din 1829. 
Intrarea în Bucuresti a trupelor de invazie a prilejuit unitatilor române prezente în garnizoana - printre care si Compania de Pompieri - unul dintre cele mai înaltatoare momente ale Revolutiei… 

Ziua Protectiei Civile Ziua Protectiei Civile

La 28 februarie 1933, prin Decretul Regal nr.468, se aprobă "Regulamentul de funcţionare a Apărării Pasive contra atacurilor aeriene" având ca scop "să limiteze efectele bombardamentelor aeriene asupra populaţiei şi resurselor teritoriului, fie asigurându-le protecţia directă, fie micşorând eficacitatea atacurilor". Prin prevederile sale detaşează net apărarea pasivă de apărarea activă. Acest moment este considerat data de naştere a protecţiei civile.  Cu puţin timp înainte de începerea celui de-al doilea război mondial, se înfiinţează Comitetul de Coordonare al Apărării Pasive - un fel de stat major în înţelesul actual, care funcţiona pe lângă Ministerul Aerului şi Marinei.  În anul 1939, Parlamentul aprobă Legea pentru apărarea antiaeriafotonă activă şi pasivă. Se instituie centre de instrucţie de apărare pasivă la ministerele Aerului şi Marinei, Lucrărilor Publice şi Comunicaţiilor, Educaţiei Naţionale, Sănătăţii şi Asistenţei Sociale, Căilor Ferate precum şi la fiecare judeţ, municipiu şi oraş.  Protecţia populaţiei şi a valorilor materiale determină, în timpul războiului, necesitatea înfiinţării unor unităţi speciale de apărare pasivă. Unităţile de intervenţie aveau ca misiuni: prevenirea la timp a populaţiei despre apropierea atacului…

Heraldica Heraldica

Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Alexandru Dimitrie Ghica" al judeţului Teleorman este realizat în conformitate cu ORDINUL nr. 247 din 29 octombrie 2012 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Administratiei şi Internelor (Art. 1, pct. 2 şi Anexa nr. 8; Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 6 noiembrie 2012, pagina 10)

Cadru legal Cadru legal

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,A.D.Ghica” al Judeţului Teleorman, funcţionează în baza prevederilor art.10 din Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.363/2002, modificată şi completată