Heraldica Heraldica

Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Alexandru Dimitrie Ghica" al judeţului Teleorman este realizat în conformitate cu  ORDINUL nr. 247 din 29 octombrie 2012 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Administratiei şi Internelor (Art. 1, pct. 2 şi Anexa nr. 8; Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 6 noiembrie 2012, pagina 10) şi în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează :Elemente de compoziţie preluate din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor:

  • pe fond negru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, iar în stânga o ramură de măslin verde ;

Pe pieptul acvilei se află un scut tăiat în furcă răsturnată :

  • pe roşu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint;
  • pe albastru, un stejar de argint, smuls şi fructat;
  • pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat.

Elemente componente şi semnificaţia acestora:

  • casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea;
  • grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru Cucerirea Independenţei de Stat a României;
  • ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche;
  • turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă;
  • stejar smuls: putere, soliditate; merit obţinut; autoritate veche; rădăcinile - colaborarea cu alte unităţi, structuri, instituţii, organizaţii; trunchiul - pregătirea în comun a unor planuri de acţiune; ramurile - punerea în practică a acţiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond negru: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "ALEXANDRU DIMITRIE GHICA" AL JUDEŢULUI TELEORMAN.